? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?
Saturday, July 19, 2014

Persiapan Asas membentuk Fikrah Islamiyah


IBADAT SEORANG PEJUANG HARAKAH ISLAMIYYAH
Maksud Ibadah :
Tunduk dan patuh yang sepenuhnya kepada Allah SWT seiring dengan perasaan kasih, redho dan yakin dengannya
Sifat Dan Rukun Penerimaan Ibadah 
  1. Ikhlas kerana Allah SWT - Dalil Firman Allah SWT : Surah Al-Bayyinah : 5
Keikhlasan merupakan hubungan di antara khaliq dan makhluq –
Dalil : Surah Al-Baqarah : 186
  1. Patuh dan taat dengan perintah Allah swt dan Sunnah Rasullullah saw. Hal ini pernah diisyaratkan oleh Imam Fudhail bin Iyadh ketika ditanya tentang tafsiran ayat : ليبلوكم أيكم أحسن عملا
Ertinya : “….Untuk menguji kamu siapakah yang terbaik amalannya di antara kamu ..”(Al-Mulk : 2)
Maka beliau menjawab : ما أخلصه وأصوبه Ertinya : “ amalan yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan paling tepat”Kemudian beliau menerangkan pulamaksud katanya tadi seperti berikut : “Sesuatu yang paling ikhlas adalah ; iaitu sesuatu yang dilakukan kerana Allah; manakala yang paling tepat ; yang menepati sunnah. Nabi SAW melarang mereka cipta bentuk ibadah tanpa asas dan dalil. Sebagaimana Sabda Nabi : “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”Ertinya : Barangsiapa yang mereka cipta dalam hal urusan agama kami (Islam) yang tiada kaitan dari ajaran Islam, MAKA IA ADALAH DITOLAK”.
Erti Ibadah Pejuang Islam Konteks Harakah Islamiyah
Firman Allah :
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
Katakan (wahai Muhammad) : Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah tuhan sekalian ‘alam.
(Surah Al-An’am ; 162)
Seluruh aspek kehidupan yang dirangkumi oleh hukum, ia boleh menjadi ibadah bila mencukupi dua syarat tadi, dan akan menjadi adat biasa tanpa kedua-duanya.
Firman Allah swt dalam Hadith Qudsi, bermaksud “Tiada suatu amalan yang dapat menghampirkan seorang hambaKu kepadaKu YANG LEBIH KU CINTAI daripada amalan-amalan Fardhu yang telah Ku wajibkan ke atas mereka, dan sentiasalah hambaku cuba menghampirkan dirinya kepadaKu dengan mengerjakan amalan sunat sehinggalah aku mencintainya”
Kesimpulannya –
Ibadah yang menghampirkan diri dengan Allah adalah ibadat fardhu yang ditunaikan dengan ikhlas dan diikuti oleh amalan sunat.
1)Fardhu ‘Ain:
Fardhu yang wajib ke atas individu seperti solat, puasa ramadhan,mengajak kepada yang makruf dan mencegah mungkar .
2 )Fardhu Kifayah:
Fardhu yang wajib ke atas satu kumpulan dan gugur kewajipan setelah terdapat individu dalam kumpulan tadi melaksanakannya
Tarbiyah Asas Pembentukan Fikrah Amillin
1.Memahami , 2.Membentuk dan 3.Mengukuhkan Tasauf Islamiayah dan Fikrah Amillin serta elemen-elemen kepentingannya.
Perkara Asas kearah Pembentukan Fikrah Amillin
Pertama : Pembentukan Minda dan Aqal Ilmi
1) Aqal dan Minda: Kemampuan berhujjah ; Ta’rif sebenar Al-Hikmah Dalil Surah : An-Nahl : 124 - Ketelitian dan kefahaman.
2) Unsur Pembentukan ‘Ruh Ilmi’:
Kenali kebenaran dengan ilmu bukan dengan individu. Serahkan bahagian dan jenis ilmu kepada ahlul takhassus. Kemampuan menerima komentar , teguran dan mengakui kesilapan. Bijak dan Cekap menggunakan teknik terkini dalam pendekatan dan persembahan. Membuat kajian dalam semua perkara tanpa ta’assub dan tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Menghormati pandangan orang lain yang bertentangan dan jangan sesekali menjadikan usaha sahabat sebagai saingan kita .
3) Beberapa unsur negatif panghalang pembentukan ilmi.
Pandang remeh benda sukar, dan benda kecil dipandang besar.Menganalisa secara rambang dan permukaan.Menyelesai isu besar dengan kaedah orang awam yang tidak berperancangan. Sentiasa syak dengan sekeliling.
Kedua : Pemikiran Waq’ie
1)Pertimbangan antara cita-cita, azam dan kemampuan semasa.
2)Tidak membuang masa dengan isu-isu perdebatan silam.
3)Tidak membuang masa dengan debat tanpa hadaf dan tidak terfokus.
Ketiga : Pemikiran Salafi
1)Ciri pemikiran Salafi yang tulen
2)Kesilapan identiti dan imej ‘salafi’ – debat isu kecil, tertutup minda, pegang zahir nas. Cabaran pemikiran salafi mendepani pemikiran sekular, kejahilan awam.
3)Tidak terhad kepada cakap-cakap, dakwaan tetapi tindakan menentang kezaliman yang disepakati dan bukan perkara furu’.
Keempat : Pemikiran Tajdidi
1) Salafiah dan Tajdid seiring. Kepenitngan penghayatan ilmu usul fiqh.
2) Keperluan pembaharuan kaedah dan cara bertindak.
Kelima : Pemikiran Kesederhanaan
1)Dalam isu Minda (Cara berfikir) yang lebih terbuka mahupun tertutup , penilaiannya terhasil dari pelbagai cabang ilmu dan pelbagai pihak.
2)Teori hitam dan putih , ( Isu mengkafir dan membid’ahkan pihak lain , tanpa melalui pelbagai proses pertimbangan Usul Fiqh) , teori satu kesalahan merosak seluruh kebaikan.
Keenam: Pemikiran Masa Depan
1) Persiapan diri untuk mendokong dan mengisi kebangkitan Islam.
2) Persediaan Minda, kemenangan buat Islam akhir zaman diringi seribu macam fitnah.
3 )Mempersiapkan diri dengan kepelbagaian Ilmu masa kini , Cth: Penguasaan Pelbagai Bahasa.
4) Membentuk Jati Diri.
Kitab Sumber Rujukan Teks Kupasan
Al- “Ubudiyyah , Ibn Taymiah, hlm 38.
Al- “Ubudiyyah, Ibn Taymiah, hlm 44.
Al-Iman Wal Haq, Dr Ali Jarishah, hlm 47
Riwayat Bukhari , 5/221.
Riwayat Muslim No. 1718.
Nizom Al-Islam, Dr Muhd Uqlah, hlm 39.
Mabadi’ Al-Islam, Al-Mawdudi, hlm 94.
Riwayat Bukhari , 11/292.
Riyadus Solih

Thursday, June 26, 2014

bila waktu telah terhenti
Saturday, February 22, 2014

ukhwah

Darihal Usrah Hassan al-Banna. Sesungguhnya Islam memandang sangat mustahak untuk membentuk ikatan-ikatan perpaduan untuk penganut-penganutnya. Ikatan-ikatan ini dinamakan “Usrah” atau “Keluarga” Dengan terbentuknya apa yang dinamakan “Usrah” atau “Keluarga” seperti itu akan dapatlah dipimpin penganut-penganut Islam tadi ke arah contoh-contoh pujaan yang tinggi, dan dapatlah pula diperkuatkan ikatan-ikatan yang ada pada mereka, bahkan akan dapatlah dipertinggikan mutu “Ukhuwah” atau “Persaudaraan” di antara sesama mereka sendiri; iaitu dengan jalan membawa contoh-contoh pujaan dan persaudaraan itu dan peringkat bualan dan pandangan teori kepada peringkat perbuatan dan amalan. Oleh itu, saudara sendiri juga hendaklah turut memandang berat serta bersedia untuk menjadi batu-bata yang sihat lagi berguna kepada bangunan keluarga bentukan yang mulia ini; iaitu “Usrah Islamiah” atau “Keluarga Islam”.
Rukun ikatan “Usrah” ini terdapat tiga perkara yang mana hendaklah saudara memelihara serta mengambil berat untuk bersungguh-sungguh menjayakannya supaya ikatan “usrah” tersebut tidaklah semata-mata menjadi suatu beban yang tidak mempunyai sebarang erti. Tiga rukun tersebut ialah:
 (1) Berkenalan; (2) Bersefahaman; dan (3) Berseimbangan.
Erti Berkenalan: “Berkenalan” di antara satu sama lain ialah rukun yang pertama bagi pengertian “Usrah”; Oleh itu “ta’aruf” saudara-saudara hendaklah berkenal kenalan serta berkasih sayang dengan semangat cinta kepada Agama Allah, dan hendaklah saudara-saudara menyedari serta memahami pengertian hakikat “ukhuwah” (persaudaraan) sejati di antara sesama saudara saudara sendiri. Saudara-saudara hendaklah berusaha bersungguh-sungguh supaya jangan ada apa pun juga yang boleh mengerohkan perhubungan “ukhuwah” itu. Ini boleh saudara-saudara lakukan dengan jalan sentiasa menjunjung titah perintah firman-firman Allah dan hadith-hadith Rasul, bahkan dengan jalan menjadikan firman-firman dan hadith-hadith itu perkara perkara yang wajib diutamakan ke atas perkara-perkara yang lainnya.
Bersefahaman: Rukun yang kedua bagi “Peraturan”, atau susunan “Usrah”, ini ialah “Ta-faahum” atau “Bersefahaman”: oleh itu, saudara-saudara hendaklah selama-lamanya berpegang dengan “Kebenaran”; iaitu dengan jalan mengerjakan apa-apa yang diperintah Allah dan menghentikantikan apa-apa yang dilarangnya dan saudara-saudara juga hendaklah memeriksa diri sendiri dengan sehalus-halusnya samada saudara saudara benar taat kepada perintah Allah atau pun terlibat ke dalam arena kederhakaan. Setelah memeriksa diri sendiri, saudara-saudara hendaklah pula nasihat menasihati di antara satu sama lain apabila kelihatan sesuatu “cacat”.
Dalam soal nasihat menasihati ini hendaklah saudara yang diberi nasihat itu bersedia serta sanggup menerima nasihat dan saudaranya tadi dengan sukacita dan gembira dan memberi terimakasih atas nasihatnya itu.
Saudara yang memberi nasihat itu pula janganlah berubah hati terhadap saudaranya yang “tersilap” tadi walau pun perubahan perasaan hati itu sejarak sehelai rambut sekalipun.
Nasihat-nasihat hendaklah diberi dengan cara yang baik dengan tidak memandang rendah terhadap saudara yang dinasihatinya itu. Orang yang memberi nasihat janganlah menganggap dirinya lebih mulia bahkan ia hendaklah memberi nasihat dengan cara tidak melahirkan terang-terangan akan kesilapan saudaranya itu kira-kira selama sebulan dengan tidak pun menceritakan segala kecacatan yang telah pun diperhatinya pada “Ketuanya” (Ketua Usrah). Ia hendaklah menceritakan hal itu kepada “Ketua Usrah” jika ia rasa tidak berdaya memperbaikinya. Dalam apa hal sekalipun, iaitu janganlah sekali-kali merasai tawar hati terhadap saudaranya yang “silap” tadi malah hendaklah ia tetap memberi kasih sayang terus menerus kepadanya sehinggalah Allah melakukan apa-apa perubahan yang dikehendakinya.
Dalam semua hal seperti yang dibentangkan tadi, saudara yang diberikan nasihat pula janganlah menunjukkan kedegilan dan sikap keras kepalanya malah ia janganlah berubah hati walau jarak rambut sekali pun terhadap saudaranya yang memberi nasihat tadi; hendaklah difaham bahawa martabat “kasih sayang” kerana Allah itu adalah setinggi-tinggi martabat bagi pengertian “kasih sayang” di kalangan umat manusia, manakala “nasihat” itu pula adalah satusatunya dasar yang amat penting di dalam ugama Islam. Rasul bersabda- (ad dii-nun na-sii-hah) ertinya: (Agama itu adalah nasihat).
Oleh itu, perhatikanlah dalam-dalam, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kamu. Perhatikanlah dalam- dalam akan pengajaran yang mulia di dalam hadith Rasul tadi, mudah-mudahan Allah selamatkan saudara-saudara di antara sesama saudara-saudara sendiri, dan semoga Allah perkokohkan susunan saudara-saudara dengan berkat ta’at saudara-saudara kepadaNya; dan semoga Allah elakkan kita dan saudarasaudara semua danipada tipu-daya syaitan.
Berseimbangan: “Berseimbangan” atau (ta-kaa ful) ialah dasar memelihara nasib sesama sendiri supaya jangan ada orang yang terbiar atau terlantar; oleh itu saudara-saudara hendaklah mengamalkan dasar “takaful” ini dengan cara yang bersungguh-sunggul untuk bersama-sama menolong memikul bebanan sesama sendiri. Dasar “Bersaimbangan” atau “takaful” ini merupakan tunjang iman dan inti-sari “ukhuwah” sejati. Untuk mengamalkan rukun “Bersaimbangan” ini, saudara- saudara hendaklah sentiasa bertanya khabar sesama sendiri, ziarah menziarah, dan berganti ganti membuat kebajikan dengan jalan segera menolong di antara satu sama lain sedaya upaya.
Perhatikan sabda Rasulullah SAW:
Ertinya: (Kalau seseorang dan kamu itu berjalan kerana hendak menolong saudaranya adalah lebih baginya daripada ia ber ‘iktikaf sebulan di masjidku ini.)
Dalam suatu sabdanya yang lain, Rasul berkata yang ertinya: (Barang siapa memberi kesukaan kepada keluarga sesebuah rumah orang muslim nescaya tidak lain yang dibalas Allah melainkan dengan syurga).
Mudah-mudahan Allah padukan kita dengan pertolongannya sendiri; kerana Allah itulah sebaik-baik Pengawal dan sebaik-baik Pembantu.

lelah dalam ukhwah

Andai itu takdir yang telah Allah s.w.t ciptakan buat engkau mahupun aku…aku jua mengalah dan pasrah dalam menerimanya. Walaupun sukar kerna telah memberi hati ini secebis rasa kasih itu. Namun, masih lagi tersenyum dan mendoakan yang terbaik untukmu. Semoga mendapat apa yang engkau inginkan dalam kehidupan.

Memang diakui bahawa hidup ini xakan leka dan sunyi tanpa ujian dariMu, namun aku tahu sesungguhnya semua yang berlaku ini adalah ujian yang terbaik dariMu buatku agarku lebih memahami erti di sebalik kehidupan yang Engkau aturkan untukku.

Walaupun kerap kali diri kita ini digoyahkan dengan pelbagai ujian perasaan, ianya tidak lain hanyalah untuk melatih kesabaran dalam diri agar lebih mampu dalam mengharungi mehnah di masa yang mendatang tanpa membuatkan kita keruan dan lebih bertenang dalam melaluinya.

Mahupun andai aku ini keliru, tiada yang mampu ku ucapkan..tapi yang dapat kufahami dari semua ini bahawa setiap yang berlaku ada hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Mungkin jua Allah s.w.t ini ingin menjaga diri ini dari sebarang dosa dan noda hatta sekecil mana pun ia.

Andai jua aku kekurangan dalam memberi ukhwah, bukan aku xingin..Cuma aku takut andainya sayangku itu bakal menyakitkan diriku kembali, kerna sayangku sebenar2 sayang kepada ukhwah itu. Tapi xsemua yang mampu dalam memahaminya, banyak penat dan lelah diperkatakan seolah-olah xpunya keikhlasan dalam menjalinkannya.

Hati ini hanya satu, yang mempunyai pelbagai rasa..tapi hati ini jua yang sering menangis dan terluka dek semua ini. Tiada yang mampu untuk aku luahkan lagi kerna aku sudah punya kekurangan di sebalik erti sekeping hati yang tersembunyi itu. Segala yang tersembunyi itu kian menyakitkan dan hampir jua merubah segalanya.

Kecewa sahaja sudah mampu membuatkan aku hilang dalam memberi sesuatu kepercayaan, dan aku jua hampir tewas dengan keadaan yang seolah-olah banyak memberi tekanan..namun sandaran itu pastinya hanya pada yang Satu, kerna Dialah yang memberi jua mengambilnya kembali.

Jika ditanya hati ini, aku sebenarnya cukup merasa rindu, rindu pada biah yang sentiasa gembira,  tenang dan ukhwah..tapi hari-hari yang aku lalui sekarang tiada punya makna semua itu..hilang semuanya dek kerana perubahan dan jua tiada percaya. 

Kehidupan hari-hari tanpa ada bicara dan sunyi tanpa kata, membuatkan aku resah dan termenung sendirian memikirkan di manakan penghujungnya kisah ini. Masih mampukah semua kembali menepikan keegoaan masing-masing dalam membina kembali yang telah hilang dan pergi itu.

sungguh aku rindu..mata ini tak mampu myelindungi segala perasaan hati..
p/s : Jauhkan dariku segala yang xelok di pandanganMu ya Allah...dan Engkau hilangkanlah segala resah di sudut hatiku ini..ameen

Friday, February 21, 2014

Melakar Cinta Allah Melalui Sahabat


"Kau tahu apa itu makna uhibbuki fillah?" tanya seorang sahabat kepada ana.

"Mencintaimu kerana Allah," Ringkas jawapan saya.
Kelihatan tidak senang duduk sahabat dengan jawapan saya. Riak muka tidak puas hati lagaknya.
"Memanglah, itu direct translate. Tak semua orang faham erti itu sebenarnya. Cuma mengungkap tetapi tidak sampai jauh ke dasar hati, kerana itu setiap perkara yang dilakukan pasti ada kurangnya, hingga kadang-kadang boleh menjadi cemburu dalam berukhwah. Manusia sebegini masih keliru sebenarnya," luah sahabat dengan air muka penuh kekesalan.
Terhenti seketika kerja yang saya sedang lakukan. Berfikir tentang kata-kata sahabat sebentar tadi.
"Cemburu dalam berukhwah? Saya setuju, bahkan ada yang masih tidak mampu mentafsir ertiuhibuki fillah itu sendiri. Keliru itu benar. Realitinya kerana fitrah berkasih yang terlampau. Rasa menyayangi yang terlampau hingga ada istilah 'dia milik aku' sahaja. Astaghfirullahal azzim, mohon dijauhkan perasaan sebegini," memandang sahabat dengan penuh pengertian.
Benar, ini kisah realiti. Sebenarnya ramai yang masih keliru dengan perasaan sendiri. Fitrah manusia memang mahu menyayangi dan disayangi, tetapi berpadalah dalam berkasih dan sayang hingga timbul perasaan ingin memiliki. Mengikut ilmu psikologi, inilah yang dinamakaninnate motive.
Maknanya jangan berkasih sayang lah?
Tidak.. bukan itu yang saya maksudkan. Berkasih sayang itu perlu, tetapi berpada dan kawallah diri. Berukhwah kerana Allah semata-mata. Jadi takkan timbul isu 'dia milik aku'.
Tidak Cemburu
Orang-orang yang beriman tidak akan rasa cemburu apabila sahabat menjalin ukhwah dengan sahabat lain. Isilah hati dan nurani dengan jalan Allah kerana ukhwah ini terjadi atas kehendak Allah. Jika ada timbul rasa cemburu, muhasabah kembali kerana sungguh itu adalah bisikan syaitan yang cuba menghasut dan menggugat ukhwah yang dibina.
Siapa kita untuk memiliki? Tiada apa-apa di dunia ini adalah milik kita. Sahabat? Bukan milik kita. Justeru kenapa mahu cemburu apabila orang lain mendampingi?
Firman Allah s.w.t : "Sesungguhnya mukmin itu bersaudara." (al-Hujuraat: 10)
Dari firman ini telah jelas bahawa semua muslim itu adalah bersaudara. Tiada yang tertinggal. Kita memerlukan antara satu sama lain. Seharusnya kita perlu belajar menyayangi setiap sahabat yang berada di sekeliling kita.
Dalam Islam sudah diajar tentang ithar (melebihkan orang lain) yakni tahap ukhwah yang paling tinggi manakala berlapang dada adalah tahap ukhwah yang paling rendah.
Tapi dalam apa jua keadaan, kita harus sedar tentang makna basitah (kesederhanaan). Bila sudah sayang terlebih, segala benda jadi lain. Justeru itulah kita perlu bersederhana. Kalau mahu sayangi semua, bukan memilih-milih pula.
Nasihat ini jelas untuk saya dan semua yang mempunyai sahabat. Mungkin ini sudah terjadi atau bakal terjadi. Makanya saya mahu mengingatkan dahulu sebelum terkena pada diri sendiri atau yang lain juga.
Uhibbuki fillah, best friend, teman sejati atau apa-apa sahaja akan menjadi retorik semata-mata jika setiap perhubungan itu tidak di dasari dengan iman dan takwa. Usah tertipu dengan mainan perasaan sendiri. Perbetulkan niat kembali jika masih ada cemburu di hati.
Layanan Istimewa Untuk Semua Sahabat
Sayugia saya mahu mengingatkan kalian tentang kisah Rasulullah SAW dalam bersahabat.
Adakah para sahabat yang lain merasa cemburu dengan Abu Bakr apabila Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakr adalah teman baiknya. Saidina Umar, Uthman, Ali dan sebagainya tidak cemburu melihat persahabatan itu kerana Rasulullah SAW melayan para sahabat yang lain juga dengan istimewa. Inilah yang perlu kita contohi bersama.
Jika kita mampu untuk memberi hadiah, belanja kawan, sentiasa saling mengingat, membantu dia, bertanya khabar kepada kawan yang seorang; beri layanan istimewa dan memasak untuk kawan seorang, kenapa tidak kepada kawan yang lain kita lakukan sebegitu rupa? Adakah Islam mengajar kita untuk membanding beza darjat?
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:
"Janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling memutuskan hubungan dan janganlah sebagian kamu menyerobot transaksi sebagian yang lain, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, membiarkannnya (tidak memberikan pertolongan kepadanya), mendustainya dan tidak boleh menghinakannya.
Taqwa itu berada di sini (beliau menunjukkan dadanya tiga kali). Cukuplah seorang (muslim) dianggap (melakukan) kejahatan karena melecehkan saudara muslimnya. Setiap muslim atas muslim lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya." (HR. Muslim dan Ibnu Majah)
Jadi, mari kita tajdidkan (memperbetulkan) niat kita dan banyakkan muhasabah. Mungkin selama ini kita berukhwah bukan kerana Allah tetapi atas dasar lain.. peribadi ke, minat yang sama ke, perasaan ingin memiliki ke..
Mari koreksi diri.. mari istighfar berulang-ulang kali..
"Ada tak orang rasa cemburu dengan kita. Mereka rasa takut untuk rapat sebab kita berkawan baik?" tanya sahabat lagi.
"Wallahua'lam, jika ada yang berfikiran sebegitu, mesti ada silap dia dan silap kita juga. Dalam ukhwah ini kita membina ithar tetapi kita perlukan juga basitah," tuntas saya.
Moga ini dapat menjadi renungan untuk para sahabat di luar sana. Sungguh mungkin ini juga bakal terjadi pada saya dan anda, kita tidak tahu. Jadi persiapkan diri dan bermuhasabah kembali.
Marilah kita menjalin ukhwah kerana Allah..
Untuk sahabat-sahabat saya di luar sana.. uhibbuki fillah.. harap ukhwah ini hingga ke jannah hendaknya.
Ya Allah,peliharalah ukhwah kami ini. Moga tiada hasad yang menyelirat jauh di hati yang tersirat..
Di jalan Allah,
Persahabatan ini bukan milikku dan bukan jua milikmu,
Persahabatan ini adalah perancangan daripada Allah yang mengetahui segala rahsia,
Kerana DIA lah aku mengenalimu dan kerana DIA jua telah menetapkan ukhwah itu,
Pasti terukir 1001 kenangan dan kasih sayang,
Semuanya kerana Allah,
Sungguh,
Bukan kerana selain daripada-Nya

duhai pemimpin ku

Hati ini ingin dicintai dan mencintai
Itulah fitrah manusia
Namun aku terlalu takut
Jika aku tersungkur dengan cinta nafsu
Yang hanya memberikan kekecewaan daripada kegembiraan
Tidak seperti cinta hakiki, cinta Illahi
Yang sentiasa memberiku kebahagiaan, keimanan
Juga semangat dalam berjuang untuk aku menggapai cintaNya..

Sungguhku tahu diri ini tidak layak dambakan mujahid yang hatinya pada perjuangan Islam
Namun pasti seburuk mana pun seseorang itu pasti akan dambakan yang terbaik
Begitulah juga diriku yang hina dan kerdil ini..

Aku dambakan mujahid berhati perjuangan Islam
Bersemangat dalam dakwahnya
Untuk berjihad di jalan Allah
Memimpin pejuang Islam selain dirinya ke arah-Nya
Agar aku merasa semangatnya dan bersama dalam perjuangan ini..

Aku dambakan mujahid yang faham dan kenal agamanya
Tahu apa hukum hakamnya dan amalkannya
Agar hanya yang halal akan menghiasi rumahtangga kami
Namun tidaklahku dambakan ustaz mahupun tahfiz berjiwa besar
Cukup sekadar mujahid berjiwa tafaqquh fiddin..

Aku dambakan mujahid yang cinta utamanya Allah dan Rasulullah
Agar bertambah kekuatanku untuk sama mencintai-Nya dan Rasul-Nya
Kerana dia akan sering bercerita tentang cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya
Yang akan melakar keindahan dalam hubungan kami
Semuanya kerana Allah dan Rasul-Nya..

Aku dambakan mujahid yang yakin pada kepimpinannya
Yang menghiasi keluarga kami dengan kehidupan pasangan muslim yang besar jiwa Islamnya
Agar kami menjadi keluarga bahagia berjiwa Islam
Dengan lahirnya anak soleh dan solehah
Yang menjadi tinggalan setelah kami ‘pergi’
Kerana kurangnya keluarga yang berjiwa Islam pada zaman kini
Yang padaku segalanya bermula daripada si suami
Yang memimpin dan menerapkan Islam dalam keluarganya
Jatuh nakhoda, karamlah kapalnya..

Aku dambakan mujahid yang tinggi rasa tanggungjawabnya
Agar bijak merancang apa yang perlu dalam keluarga kami
Memberi nafkah pada diriku juga kelahiran kami nanti
Membantuku dalam melakukan kerja-kerja kediaman kami
Sungguhpun aku tahu itu tanggungjawabku
Tetapi aku juga mahu dia turut sama membantuku
Untuk meringankan kerjaku..

Aku dambakan mujahid yang ikhlas juga penyayang hatinya
Untuk mencintaiku setulusnya
Menerimaku seadanya
Menegur juga memperbetulku tika ada salahnya..

Kerana aku akan berusaha untuk mencintaimu setulusnya
Menerimamu seadanya
Menegur dan memperbetul dirimu tika kau ada salahnya

Mencintai dan dicintai kerana Allah...